ÅSIKT

Bo gillar Bush

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Moderatledaren Bo Lundgren var fylld av entusiasm efter ett besök hos Bush-administ-rationen i USA. Lundgren kunde inte finna en enda invändning mot det amerikanska högerstyret.

Dagen efter Lundgrens uttalande hoppade senator James M Jeffords av från regeringspartiet.

Han stod väl inte ut med att tillhöra ett parti som får beröm av Bo Lundgren.