Aftonbladet
Dagens namn: Severin, Sören
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Den sanna bilden
av globaliseringen

    Tillfälliga arbeten i olika skördebranscher har länge varit ett sätt att leva och överleva för flera sinsemellan mycket olika grupper: från ryggsäcksfolk till dem som varit tvungna att resa till bättre inkomster.

Till norra Sveriges bärmarker kommer människor från bland annat Polen, Ryssland och Thailand för att under ett fåtal veckor arbeta med plockningen. Förra året gav just de thailändska arbetarna stora rubriker för de mycket låga löner de fått, löner som knappt ens täckte deras resa hit.

Om denna ekonomiska och globala vagabondism handlar Margareta Klingbergs mycket stramt sammanhållna Hemifrån på Sundsvalls museum. Lejonparten av utställningen består av fotografier, rakt uppställda grupper av bärplockare framför ett stycke skog eller ett hus, den tillfälliga bostaden. Till dessa foton har fogats tre videofilmer och ett antal objekt. Bärplockarnas närvaro i de norrländska skogarna blir ett möte mellan platsen, människorna och det främmande: begrepp som oavbrutet skiftar betydelse. Skogen och husen är lika främmande för en grupp thailändare som en polsk familj blir intill norrländska vägskyltar. Förståelsen av ett fenomen eller en kultur måste strimlas i mindre bitar än bekant och obekant.

 

    Margareta Klingberg har låtit sina bilder ackompanjeras och spela mot en rad citat på temat kultur, platser och möten. Här samsas Foucault med Bachtin, Fanon med Homi K Bhabha. Hemmet är inte en utan flera platser, för nytt seende, som Bell Hooks skriver, och ett transparent hem har också byggts på utställningen. Ett bashem för en bärplockare med sovplats, musik, spegel och andra nödvändiga tillhörigheter för att kunna vara människa.

Genomskinligheten ökar möjligheterna att begripa, spegeln talar om på vilket sätt. På en helt annan plats har Klingberg placerat konserver och andra basvaror (för ett liv inställt på det oförutsedda) i lådor infärgade av bärsaft. Födan placeras där arbetet utförts - en ekonomi där pengar osynliggjorts och just därför framstår som just det som styr.

Mängden fotografier i samma stil - bärplockare uppradade i natur eller i kultur - ger en bedövande effekt. Människorna blir som ytor som skjuter in i varandra. Brottstycken av identiteter stöter ihop och går isär. I videofilmerna varieras temat ytterligare och genomgår alla förvandlingar från esteticerat arbete till tyst tristess.

 

    Vid en första anblick framstår Hemifrån som en kulturstudie mer än en konstutställning. Placeringen i Kulturmagasinets stora inglasade centrala hall förstärker också den etnologiska känslan: en sorts öppenhet som blir okoncentrerad, nästan nonchalant. Men egentligen är gränsen mellan konst och icke-konst ointressant. Margareta Klingberg arbetar över hela skalan från "verklighet" till "gestaltat". Från en insamlingsbössa, som är just vad den ser ut som, till förmån för de thailändare som råkade så illa ut förra året, till en utan tvekan mycket genomtänkt installation bestående av thailändska sockersäckar som använts till bärplockning. Inalles 65 stycken i prydliga rader - globala kulturmöten mellan två näringar i två olika länder, alla ordentligt räknade och invägda, prissatta och värderade.

Och medan kapitalet flyter runt i en gränslös ekonomi, så tvingas den oönskade arbetskraften att stanna hemma. I år har Migrationsverket stoppat alla arbetstillstånd för medborgare i länder med visumtvång till Sverige - thailändare och ryssar får inte längre komma hit.

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet