ÅSIKT

Tysklands Stagnelius

Göran Häggs kondenserade litteraturhistoria del 151

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Hölderlin

(1770–1843) skrev högstämda, förföriskt gåtfulla hymner på antika versmått. Han fulländade den klassiska drömmen om Grekland som ett lycko- och skönhetsrike. Men han blev också förebild för den nya romantiska poetrollen och påminner om Stagnelius i Sverige, Coleridge och Keats i England, Leopardi i Italien. Efter att bara ha utgivit några mindre verk blev han obotligt sinnessjuk 1806. Hans egentliga produktion kom att redigeras och ges ut av vänner.