ÅSIKT

Romantisk idéskapare

Göran Häggs kondenserade litteraturhistoria del 152

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Novalis

(1772–1801) hette egentligen Friedrich von Hardenberg och skapade flera av romantikens viktigaste idéer. Hans Hymner till natten 1800 besjunger på vers och extatisk prosa mörkret och döden med erotiska övertoner. Han fantiserade om ett medeltida, kristenhetens Europa där mörker, romantik och andlighet behärskat tillvaron. I det postuma romanfragmentet Heinrich von Ofterdingen skapade han med drömmen om ”den blå blomman” den mest kända av symboler för romantikens längtan.