ÅSIKT

Rusig diktskapare

Göran Häggs kondenserade litteraturhistoria del 153

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Coleridge

(1772–1834) var den störste romantikern i England. Skräckballaden om Den gamle sjömannen och fragmentet Kubla Khan, som diktats i ett opiumrus, är i dag de mest omskrivna enskilda dikterna på engelska. Men Coleridge var också den som gav Shakespeare hans nuvarande ställning. Dessutom en stor litteraturteoretiker. God dikt gör, enligt Coleridge, verkligheten mystisk eller det mystiska verkligt. Poesi är rentav ett av Guds redskap för att skapa den värld vi ser.