Aftonbladet
Dagens namn: Antonia, Toini
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

I fallet Israel är en enda sak säker

Ariel Sharon.   Ariel Sharon. Foto: AP

    "Säkra och erkända gränser" är en formel som vi hört år ut och år in när det gäller villkoren för staten Israels existens. Visst, inget skulle vara bättre än att Israels folk verkligen fick leva inom sådana gränser, möjliga att definiera och möjliga att försvara.

Det paradoxala är att det politiska etablissemanget i Israel aldrig har velat dra de linjer som skulle markera var den nationella suveräniteten börjar och slutar. För många har den territoriella expansionen varit ett ständigt mål, möjligt att uppnå med schaktmaskiner och grävskopor snarare än med kulor och kanoner. Grävskoporna har dessutom en fördel framför stridsvagnar: de får inga blödiga västerländska humanister att bråka.

För åtskilliga medlemmar i den regering som leds av Ariel Sharon är Israel landet mellan de naturliga gränserna Medelhavet och Jordanfloden. Innan man nått detta mål (och förhindrat tillkomsten av en palestinsk stat) är det nationalistiska projektet ofullbordat.

Det är ju bland annat därför som israeliska politiker av alla kulörer så starkt motsätter sig internationella observatörer eller en internationell militär närvaro, det som annars faktiskt skulle vara en säkerhetstillgång för såväl israeler som palestinier (jämför exemplet Kosovo). Och det är därför som man trotsar Mitchell-kommissionen och en enig världsopinion genom att vägra gå med på att frysa bosättningspolitiken.

 

    I den liberala israeliska tidningen Ha"aretz ställde David Landau nyligen (1 juni) en del förundrade frågor kring just bosättarna som en säkerhetsrisk för den israeliska majoritetsbefolkningen. Varför, undrade han, följer vi inte en nations naturliga försvarsinstinkter mot terroristangrepp genom att försegla våra gränser och försvara oss med vår överlägsna militärmakt? Länder med mångdubbelt större gränser än Israel brukar klara detta.

Han ger själv svaret: det är bosättningarnas ideologi som hindrar oss. Så länge som den sionistiska drömmen innebär att små oförsvarbara enklaver placeras mitt inne i ett fiendeland kommer någon säkerhet aldrig att kunna nås.

 

    "Låt dem som har makten förklara för historiens herre hur de tänker värna landet mot yttre terrorism samtidigt som de medvetet finner sig i frånvaron av försvarbara gränser", säger han med en uppgiven suck.

Han vet förstås att han inte kommer att få något svar av de makthavare som han anropar.

Torsten Kälvemark (kultur@aftonbladet.se)
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet