Aftonbladet
Dagens namn: Gudrun, Rune
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Vad svarar du, Ulvskog?

TOMAS BOLME om en chans för svensk scenkonst

Tomas Bolme vill att Marita Ulvskog och hennes partikamrater tar tillfället i akt.   Tomas Bolme vill att Marita Ulvskog och hennes partikamrater tar tillfället i akt. Foto: JOACHIM LUNDGREN

    Det finns ett starkt stöd i Sveriges riksdag för en höjning av anslaget till den fria scenkonsten. Rent teoretiskt finns det faktiskt en riksdagsmajoritet för att öka anslaget till fria teater- och dansgrupper från så skilda håll som moderaterna, kristdemokraterna, miljöpartisterna och vänsterpartisterna. Majoriteten är dock skenbar eftersom moderaterna vill bekosta en höjning genom att skära på andra håll i kulturbudgeten, till exempel i anslaget för Riksteatern.

Däremot har inte socialdemokraterna i riksdag och regering satt ned foten i denna fråga. Varken den vice ordföranden i kulturutskottet Åke Gustavsson eller kulturminister Marita Ulvskog har svarat på de två frågor jag och ett antal kollegor ställde till dem i mars om vad de tänker göra åt att hela scenkonstområdet är underfinansierat och åt behovet av en fördubbling av det statliga anslaget till den fria scenkonsten. Jag väntar ivrigt på ett svar.

 

    Statens kulturråd har i dagarna effektuerat regeringens beställning av ett nytt statligt bidragssystem till fria teatergrupper baserat på avtalsenlig lön, avtalspension och realistiska förberedelsetider. Kulturrådet förutsätter att även kommuner, landsting och kommuner kommer att tillämpa bidrag baserade på avtalsenliga villkor. Kulturrådets förslag till bidragssystem och dess framställning om en ökning med 20 miljoner kronor av anslaget till fria teatergrupper för budgetåret 2002 gör det nödvändigt för politikerna att bekänna färg.

Det finns tre alternativ. Antingen kan regeringen och riksdagen följa Kulturrådets förslag till nytt bidragssystem men inte dess förslag om en höjning av anslaget med 20 miljoner kronor. Enligt Kulturrådets beräkningar skulle det leda till att mer än hälften av de

åttio teatergrupper som i år har statliga bidrag skulle förlora dem. En så drastisk minskning av grupper med bidrag skulle leda till en minst lika drastisk minskning av mångfalden och omfattningen av svenska scenföreställningar. Inte minst skulle det gälla den av politikerna prioriterade barn- och ungdomsverksamheten.

De fria teatergrupperna svarar för närmare 40 procent av antalet teaterföreställningar och tillsammans med dansgrupperna för mer än hälften av alla föreställningar för barn och ungdom.

 

    Ett andra alternativ är att man bortser från det av regeringen beställda bidragssystemet och låter anslaget vara oförändrat. Konsekvensen blir då att den fria scenkonsten förblir ett träsk av osund exploatering av de yrkesverksammas vilja att skapa bredd och mångfald i det svenska teater- och danslivet!

Inget av dessa två alternativ är vare sig på kort eller lång sikt hållbart. För att åstadkomma en sund verksamhet inom den fria scenkonsten måste såväl statens anslag som de kommunala och regionala anslagen både öka och koncentreras! Marita Ulvskog och den socialdemokratiska riksdagsgruppen har därför ett unikt tillfälle att redan i budgeten för 2002 följa upp de initiativ de tidigare tagit för att förbättra kulturutövarnas villkor, till exempel genom inrättandet av Teateralliansen.

Detta tredje alternativ innebär att svensk scenkonst inom det fria området, men också inom sceninstitutionerna, kan utvecklas och förnyas, vilket är en förutsättning för all konstnärlig utveckling.

Tomas Bolme

Skådespelare och

ordförande i Teaterförbundet, fackförbundet för scen och media

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet