ÅSIKT

Hans grav blev tidigt turistmål

Göran Häggs kondenserade litteraturhistoria del 162

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■Keats (1795–1821) blev under sitt korta liv en av de största romantiska poeterna. Myntade uttryck som ”truth is beauty, and beauty truth”. Mest känt är Ode till en grekisk urna. Tanken i sonetten When I Have Fears påminner om Stagnelius Till Förruttnelsen eller Leopardis dikt L’Infinito. Alla tre dikterna skrevs nästan samtidigt, men poeterna kände inte till varandra. Keats avled i Rom där hans dödsrum och grav blev bland de

tidigaste litterära

turistmålen.