ÅSIKT

Boken har det "rigtigt godt"...

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: Foto: RICKARD KILSTRÖM
Lilleputchauvinism?

Sedan årsskiftet har den danska bokmarknaden öppnats à la svensk modell. Boken i Danmark har gjort sitt inträde även på varuhus och bensinstationer. Den totala bokförsäljningen har stigit med åtta procent och bokhandeln har ökat omsättningen. Antalet danska titlar i utgivningen har dessutom ökat stadigt under en längre period. Den dans-ka förläggarföreningens ordförande Ib Tune Olsen bubblar av fröjd i en intervju i Berlingske Tidende: "Man må sige, att bogen har det rigtigt, rigtigt godt herhjemme."

Inte bara boken har det gott i Danmark, om man får tro danskarna själva. Hela fyrtioåtta procent av danskarna menar att Danmark är bättre än de flesta andra länder. Bara sexton procent av norrmännen och tolv procent av svens-karna säger detsamma om sina respektive fosterländer. Baksidan av denna danska självsyn är förstås den galopperande främlingsfientligheten. Professorn i Europeisk civilisation Uffe Östergaard hänvisar till den speciella och elakartade form av "lilleputchauvinism", som genomsyrat Danmark alltsedan den förödmjukande förlusten av Slesvig vid slaget vid Dybböl 1864.

En fransk kultursociolog, Dominique Bouchet, verksam i Odense, har noterat en annan sida av samma självpräktighet: den danska oviljan att ta till sig inte bara människor utan också idéer utifrån. Hon fruktar intellektuell isolering. När en rapport från Europarådet härförleden brännmärkte den anmärkningsvärt starka danska främlingsfientligheten möttes den omedelbart i Danmark av en kör av protester och fördömanden, men nu finns tecken på att eftertankens mångomtalat kranka blekhet börjat lägra sig över allt fler danska sinnen. Kan det möjligen vara så att allt som är smått och rödvitt inte alltid är bäst?

Lennart Bromander ([email protected])