ÅSIKT

Livet –lidande eller leda

Göran Häggs kondenserade litteraturhistoria del 167

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Schopenhauer

(1788–1860) hävdade att världen och jaget är en illusion skapad av vår blinda vilja. Livet är lidande eller leda. Genom askes och konstnärlig extas kan vi få tillfällig lindring. I bländande, välskrivna sentenser framförde han sitt budskap och nådde en för en filosof ovanligt bred publik. Han hånade snåriga kolleger. Själv extrem romantisk idealist blev han därigenom ändå idol för de naturalister som angrep senromantikens idealistiska människouppfattning.