ÅSIKT

Ny syn på folkdikt

Göran Häggs kondenserade litteraturhistoria del 170

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Serbiska sånger, först upptecknade av skalden

Vuk Karadzic

(1787–1864), har spelat stor roll i historien. Mest känt är kvädet om slaget på Kosovo-fältet, som än i dag åberopas i storpolitiken. Men de inspirerade även finlandssvenskarnas nationalskald Runeberg. Som muntlig improvisationskonst studerades de på 1930-talet av amerikanen

Milman Parry

, vilket ledde till lösning av frågan om hur ”

Homeros

” dikter kommit till och en ny syn på vad folkdikt egentligen är.