ÅSIKT

Folkdikt från Karelen

Göran Häggs kondenserade litteraturhistoria del 171

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Kalevala

är namn på det väldiga epos som skapades av språkforskaren

Elias Lönnrot

(1802–84) då han bakade ihop uppteckningar av folkdikt från Karelen. Lysande poesi kring ”mästersmeden Ilmarinen”, ”gamle vise Väinämöinen” och andra. Av romantiker hyllat som minne av urfinsk forntid. Egentligen improvisationer, ”rapping”, av de geniala gubbar som Lönnrot anlitade, fastän sångtekniken var urgammal. Litteraturens sjungna urform igen. Versmåttet har imiterats av

Tolkien.