ÅSIKT

Pionjärverk inom fri vers

Göran Häggs kondenserade litteraturhistoria del 178

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■

Heinrich Heine

(1797– 1856) var jude och liberal revolutionsromantiker och blev den tyska senromantikens store poet. Hans Buch der Lieder innehåller lyriska kärleksdikter men också romantiska ballader och revolutionära stycken. Diktsviten Die Nordsee blev ett pionjärverk inom den fria versen. Kulmen på hans politiskt och kulturellt satiriska vers är Tyskland en vintersaga. Heines satirer har blivit efterbildade in i vår tid även utanför hemlandet.