ÅSIKT

Dickens närmaste rival

Göran Häggs kondenserade litteraturhistoria del 180

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■

Thackeray

(1811–63) blev med främst Fåfängans marknad

Dickens

närmaste rival om publiken. Miljön är England under och efter Napoleonkrigen. Den dygdiga Amelia och fräcka Becky motsvarar inom de gränser som sätts av följetongsromanens moralkrav den mjäkiga oskulden och den spännande äktenskapsbryterskan i franska romaner. Humorn är giftigare än hos Dickens, intrigen bättre men det sociala och psykologiska perspektivet snävare. Bokens ”Sir Pitt” döptes om i äldre svenska översättningar.