ÅSIKT

En domstol utan legitimitet

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Om Milosevic ska ställas till svars inför FN-tribunalen bör även ledare från Nato göra det, anser Jan Myrdal.

■ ■ Med intresse följer jag de svenska kommentarerna till att Jugoslaviens förre president Slobodan Milosevic förts till – och ställts inför – krigsförbrytardomstolen i Haag. Sannerligen, det officiella Sverige och dess officiösa medier söker övertyga Nato och Förenta staterna om att Sverige nu vill bli lydigaste elev i klassen!

Det rör sig dock, som kollegerna i svenska medier egentligen vet fast de inte säger det högt då det inte är dem politiskt lämpligt och karriärbefordrande, om en domstol utan verklig legitimitet. Inte bara, som Milosevic framhöll, därför att den myglades fram i ett stormaktsspel och inte upprättades av Förenta Nationernas generalförsamling, utan för att den skräddarsyddes att i en bestämd politisk situation tjäna Nato och Förenta staterna.

■ ■ Dess kompetens begränsades till brott inom det forna Jugoslaviens gränser; annars hade såväl Kissinger (vars brott är väl belagda) som andra Förenta staternas politiker och militärer riskerat att få stå till svars för sina handlingar. Domstolen får inte ta upp ”brott mot freden”.

Men det som förvandlat denna tveksamma domstol och dess funktionärer till vad som i Förenta staterna kallas ”a kangaroo court”, ett utomlegalt opererande domstolsliknande organ, är att när advokat David Jacobs och professor Michael Mandel från Kanada den 19 november 1999 till chefsåklagare Carla Del Ponte överlämnade tre tjocka volymer med bevis mot 67 ledare för Nato (bland andra även Bill Clinton, Madeleine Albright, Tony Blair, Jean Chretien, Javier Solana, Jamie Shea) som juridiskt direkt ansvariga för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten, som bärande det direkta och bevisliga ansvaret för tusentals civila dödsoffer och miljarder dollar i materiella skador, då ledde detta inte till någon domstolens åtgärd.

■ ■ Sammantaget gör detta denna så kallade domstol helt illegitim. En hund kan bita sin husses hand; men en domstolsanställd i Haag går aldrig emot sitt herrskap. De är därmed i ämbetet totalt föraktliga. Det bör vi som icke vill tjäna vårt bröd på att vara medvetandeindustrins officiösa redskap skriva och säga mycket tydligt. Det är vår plikt som intellektuella.

Innebär detta att jag anser att Slobodan Milosevic inte bör kunna ställas till svars? Alls icke. Han var redan häktad i hemlandet. Om han sedan inför rätta befunnits skyldig hade han dömts. Men om han skulle ställas inför rätta i Haag då måste det vara som en i den stora grupp ledande statsmän och militärer vilka orsakat död och lidande i Jugoslavien.

Jan Myrdal