Aftonbladet
Dagens namn: Marika, Marita
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Sprickor, revor och genomskinlig lätthet

Nina Roos: Utan titel, från sviten   Nina Roos: Utan titel, från sviten "Mime and acceleration", 1998.

   Ibland klias hjärnbarken av en konstupplevelse, andra gånger letar sig bilderna in under huden på ett mer långvarigt och smygande sätt. Det måleri Nina Roos skapat gör allt på en gång. Ingen konstnär framkallar så mycket tystnad, har det sagts. Hennes bilder är helt enkelt svåra att tala om, att förvandla till verbala utsagor. Att den stora retrospektiv som nu visas på Kiasma har fått titeln Via bilder är därför helt följdriktigt.

Dryga tio års måleri ställs ut och kan, hårdraget, delas in i tre perioder: en första med ett mer figurativt anslag, hållet i en enda dov färg och oftast målat på zink; en andra där det abstrakta helt tagit överhanden, färgen blivit mer bärande och materialet det för Roos så karaktäristiska akrylglaset. Slutligen en tredje där det figurativa återkommit på ett nytt sätt men där glaset och färgarbetet bestått.

Sprickor, revor och genomskinlig lätthet: färgkroppar som svävar någonstans i den helt nära ytan. Så skulle man kunna försöka beskriva Roos abstrakta måleri från mitten av nittiotalet. En oändlighet som tassar bredvid. Harmoni utan dekorativitet, påträngande kroppslighet.

Som Patrik Nyberg så insiktsfullt skriver i sin spännande essä kring seendet och uppfattandet av konst i allmänhet och Nina Roos i synnerhet, bryts det kontrollerade betraktandet ned. Liksom stillebenmåleriet en gång bröt upp det maktfullkomliga centralperspektivets lättavkodade bildmakeri, bryter Roos upp det förväntade.

Därför är det till en början så förvirrande att möta hennes senare måleri, det som skapats från 1998 och framåt. Det är föreställande, delvis skissartat och framför allt berättande med ett tidsperspektiv.

 

    Rummen är visserligen inte helt gestaltade, men inte heller längre oändliga. Människorna är ibland skissade samman med bakgrunden, ibland kraftfullt kroppsliga.

Flera ytskikt samspelar men utan att motivets innebörd blir helt klar. Roos måleri handlar väldigt mycket om just måleriet självt. Om rummen och kropparna i bilden och rummen och kropparna som finns utanför.

Ulrika Stahre
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet