ÅSIKT

Göran Häggs kondenserade litteraturhistoria

del 206

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Nödvändigheten

av kvinnoförtryck

Nietzsche (1844–1900) lärde att som människan utvecklats ur apan, så måste ur människan också kunna utvecklas en ny högre ras, ”övermänniskan”. I Så talade Zarathustra förkunnas på högstämt pseudobiblisk prosa den starkares rätt, avskaffandet av kärlek och medlidande samt nödvändigheten av krig och kvinnoförtryck. I dag säger många att han egentligen menade andra saker. Men det var otvivelaktigt Zarathustra läst på det viset som gjorde honom till dåtidens store diktarfilosof.