Aftonbladet
Dagens namn: Antonia, Toini
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Kanske har jag inte förstått något?

Johan Tralau

Människoskymning. Främlingskap, frihet och Hegels problem hos Karl Marx och Ernst Jünger

Symposion

    Författaren inleder med en begriplig redogörelse för moderna teser om förståelse och tolkning. Därefter följer två för vanligt folk praktiskt taget oläsliga kapitel om Marx filosofiska ungdomsskrifter och den reaktionäre tyske författaren Ernst Jüngers idéer med rötter i manlig hjältedyrkan från första världskriget.

Författaren gillar begreppsutredningar, närmast i Hegels stil. Av den avslutande slutkommentaren, därtill en tysk Zusammenfassung, framgår såvitt jag förstår två slutsatser som gäller två misslyckade utopier.

Enligt den marxistiska skulle människans främlingskap botas i ett kollektiv där alla är lika, varvid människan upphör att existera, enligt den jüngerska genom en sorts estetisk hemmahörighet i en gemenskap, och då kan vi inte heller existera. I båda fallen elimineras friheten.

Det avgörande var "att när själva ambitionen att övervinna förfrämligandet skulle förverkligas i utopin, ledde det med nödvändighet till människans självupplösning".

Kanske har jag inte förstått något men resultatet av författarens ansträngningar tycks vara att lagom främlingskap gynnar individens frihet. Jaha.

 

    Jag undrar om författaren ibland leker med begreppen. Så kan till exempel "friheten" bli subjekt, till exempel när han skriver att friheten blir "blind för den frihetsförlust som uppstår" och att friheten "bortser från vikten av frihet som självständighet". Gör "friheten" något?

Det här är en underbar bok för den grupp läsare som med en vilja av stål gillar att genomtränga abstrakta begreppsanalyser i tysk stil utan begripliga relationer till något som helst faktum.

Gunnar Fredriksson
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet