Aftonbladet
Dagens namn: Helga, Olga
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

En sensuell smak av grus

Ulrika Stahre ser en f d snickare platta till omvärlden

konst

Clay Ketter

Lunds konsthall T o m 26 maj

    Clay Ketter är konstnären som började arbeta som snickare, amerikanen som hamnade i Skåne. Han har sedan nittiotalets början arbetat med det tema som kommit att bli hans signum: ett till två dimensioner reducerat rum. Spacklade ytor vars rytmiskt återkommande fläckar blev till både abstrakta former och till utsagor om arbetets processer.

Hemmiljöns inre exponerades också som IKEA-schabloner, väggar där skåpen ryckts bort och därmed tydliggjort tillvarons alla dolda standardiseringar.

 

    Nu ställer Ketter ut i fullt format på Lunds konsthall, hans hittills största utställning och sammanlagt en mycket konsekvent sådan. De tillplattade miljöerna, väggar förvandlade från bärande till bilder, återkommer i en rad skepnader men känslan för färgens och formens uttryckskraft kommer främst till synes i en lång rad polaroidfotografier.

Dessa ställs ut som skisser, förarbeten - eller dokumentationer. Egentligen spelar det ingen roll i vilket hörn av den skapande processen de har sin hemvist. Polaroiderna bidrar till att komplicera Ketters konstnärsskap och föra det bort från den något kylslagna konceptuella tendensen.

Överhuvudtaget är utställningen långt mer blodfylld än jag hade väntat mig. De till storlek och motiv monumentala fotografierna av sprucken och lagad asfalt förmedlar en grov och ojämn yta som både blir formmässigt överraskande och krispigt närgången. En faktiskt fullt sensuell smak av grus.

Ketter skapar ett närvarande nu i dessa fotografier, ett nu som de olika "väggmålningarna" egentligen saknar. De framstår främst som rester ur något förflutet, fulla av spår av arbete. Dessa tidsperspektiv är intressanta, för lika mycket som Ketter välver en skyddande omsorgsfull hinna över det förgängliga och över alltings förmåga till uttryck, lika mycket får han oss att åtminstone vilja kapa banden till det alltför verkliga, det som funnits före gestalten.

Ulrika Stahre
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet