Aftonbladet
Dagens namn: Antonia, Toini
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Jag vill ha mer!

Lennart Bromander läser "nya" noveller av Lars Ahlin

Lars Ahlin

LANDSATT PER FALLSKÄRM

Lars Ahlin-sällskapet

    En novell av Lars Ahlin kan ha ett lättsamt anslag och dialogen är i regel enkelt vardaglig och ofta stofferad med i dag helt föråldrade slanguttryck. Ändå skärper man sig omedelbart som läsare, detta är nämligen litteratur på allvar, inte uttryck för trend, pose, självbespegling eller underhållning utan litterärt formade utsagor om vad som är essensen med livet och tillvaron.

Ahlin tar tag i en till synes banal episod i en eller ett par människors liv och naglar fast dess existentiella innebörd. Hans noveller är uppfordrande för läsaren som moralisk varelse, utan att författaren för en mening förfaller till att bli moralist.

 

    Lars Ahlin skrev mängder av noveller, främst på trettio- och fyrtiotalen. Somliga förblev opublicerade, men de flesta hamnade i olika tidningar och tidskrifter. Själv sammanställde han fyra novellsamlingar, men Gunnel Ahlin har under sitt arbete med författarens efterlämnade papper plockat samman tio fulla pärmar med noveller som aldrig publicerats i bokform. Ur den skattkistan har hon valt ut fjorton stycken till den volym som nu inleder en skriftserie från det häromåret nystartade Lars Ahlin-sällskapet.

Ett par av novellerna är tidigare helt opublicerade (till exempel den mycket starka Svår natt, som handlar om författarens egen födelse), andra har förekommit i förväntade tidskrifter som Vi, All världens berättare och Folket i bild, men tre litterärt högst seriösa alster härstammar från nummer av Damernas värld åren 1948-50.

 

    En annan novell om en både intellektuell och emotionell kraftmätning mellan två änkor trycktes fantastiskt nog i publikationen Julhelg för svenska barn 1946. Gunnel Ahlin har skrivit ett instruktivt förord och Gunnar D Hansson en kort litteraturvetenskaplig kommentar till denna värdefulla och höggradigt läsvärda volym, som bara ropar efter en fortsättning.

Lennart Bromander
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet