Aftonbladet
Dagens namn: Marika, Marita
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Utav bara helvete!

Magnus Ringgren ser Anne-Marie Berglund häckla trevligheten

Anne-Marie Berglund

DAGEN DÅ JAG TOG LEDIGT FRÅN ROMANEN

Lejd

    I ett land av humanister och socialagitatorer uppstår kanske med nåt slags förvänd nödvändighet författarskap som Anne-Marie Berglunds. Hon häcklar alla upptänkliga trevliga överideologier. Hon vänder på alla sociala och psykologiska stenar och visar det kryllande annorlundaliv som där finns. Och framför allt: hon föreslår inga som helst lösningar.

När självständighet predikas prisar hon lydnaden. När renheten kommer på tal prisar hon smutsen: "De bästa offren är de oskyldiga."

Hon har alltid växlat mellan roman, novell och poesi. Den nya boken består av en serie kortare prosastycken, löst knutna till varandra eller inte knutna alls. Titeln ger vid handen att det skulle vara nåt slags slarvbitar på väg mot en roman, ett vänsterhandsgöra i gliporna mellan de större verken. Så är det naturligtvis inte. Ingen sådan hierarki existerar för författaren; de här styckena står alldeles stadigt för sig själva.

Det rör sig mera om situationer eller meditationer än rena berättelser. Språket är en lika nyckfull aktör som människorna som befolkar det. Hon bryter mot regeln att god stil inte skall märkas. Här märks den, får ta plats i textrummet, breda ut sig. Ordlekar och egensinniga associationskedjor griper omkring sig. Allt är ogräs, allt blommar utav bara helvete.

 

    Det är "krångel i förbindelserna med verkligheten". Ett "nervbrott" har inträffat som ett benbrott ungefär fast inne i själva språket. Författaren leker med psykosens ord och förvrängningar men utan den klaustrofobiska känsla sådant ofta kan inge läsaren. I stället frustar och fräser texten av ett ilsket gott humör. Detta är inte en sjukjournal, det är ett erövringståg in på nya marker där litterära vinningar finns att göra. När ritualerna går sönder väller berättelserna fram.

Vi har en våg av yngre realistisk prosa av hög kvalitet just nu. Anne-Marie Berglund är en motvikt till den, en mörk och farlig skugga som vi inte kan vara utan.

Magnus Ringgren
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet