Aftonbladet
Dagens namn: Severin, Sören
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Har livet med saken att göra?

    Ofta har författarna själva varit direkt fientliga mot författarbiografin som genre. Och litteraturvetarna har allt sedan nykritikens dagar varit skeptiska. Men biografin är den enda "litteraturvetenskapliga" genre som faktiskt äger en mångtalig publik och har sedan länge återvänt på bred front.

Med vilken rätt? Ordet biografi kommer ur det grekiska substantivet bios ("liv") och verbet grapho ("skriva"). Själva skillnaden är biografikernas objekt. Mellan liv och litteratur finns en osynlig men läsbar biographe, livsskrift. Men det förefaller oss som att biografikerna långt oftare ser livet i skriften, än skriften i livet. En stor del av författarens liv går ju ut på att försöka leva så att skriften kommer till stånd. Åtskilliga förälskelser, skilsmässor, resor, fyllor, slagsmål och försoningar har sin allt överskuggande orsak i att någon författare behöver något att skriva om (eller ur).

Att, som Martin Lagerholm i sin intressanta understreckare om Gottfried Benn (Svenska Dagbladet 23 maj), hävda att "de misslyckade äktenskapen, den medicinska karriären, svastikan på uniformen och förbittringen på kollegorna" inte betydde "ett skvatt" för Benns "litterära gärning" är, hur man än ser på saken, befängt.

Magnus William-Olsson
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet