Aftonbladet
Dagens namn: Tryggve
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Född till kylskåpsavfrosterska

    De undersökningar som gjorts för att urskilja olikheter mellan kvinnors och mäns hjärnor är inte särskilt många och siffrorna är små och osäkra. Kanske visar de ingenting alls. Åtminstone om man får tro tidskriften bangs debattpocket Hjärn-släpp. Däremot, vilket visas närmast övertydligt i flera av artiklarna, används dessa små, osäkra, vetenskapligt tvivelaktiga och tvetydiga resultat desto mer tvärsäkert av allsköns opinionsbildare, konservativa tyckare och journalister i populärvetenskapsbranchen.

 

    Kvinnors hjärnor ÄR si och mäns så, påstår man generaliserande och därför ÄR män bättre på abstrakt tänkande och kvinnor ÄR bättre på simultant. Och därför passar kvinnor bättre som barnpassare, dubbelarbetare, flygledare och kylskåpsavfrostare.

Hjärnsläpp innehåller 14 kritiska artiklar om den idéströmning som brukar kallas biologism. Anders Ledberg, med dr i neurovetenskap skriver om hjärnforskningens alla fallgropar, Ulrika Westerlund intervjuar Annica Dahlström, könsskillnadsglad cellbiolog från Göteborg och Malin Rönnblom rapporterar, betydligt surare, från seminariet Våga tänka kvinnligt! på Umeå Folkets hus, där finske hjärnforskaren Matti Bergström och optimistkonsulten Ingalill Enbom får publiken att fnissande fördra kvinnoformerna på de små grå.

Vad människan, kvinnan, mannen ÄR, eller inte, är väl lika mycket en filosofisk fråga som en fråga om hur kroppsfunktionerna utvecklats under evolutionen. Vi föds inte med någon sexuell identitet. Så kallade "vilda barn" som växer upp utan några mänskliga restriktioner eller inpräntande av mening blir både språklösa och utan sexualdrift.

 

    Många individer i naturen, olika former av hermafroditer, går inte att könsbestämma, vilket den amerikanska biologen Anne Fausto-Sterling skriver. Hon föreslår systemteori som redskap för att analysera hur kön blir till, och ett Möbiusband som metafor för hur arvet(kroppen)och miljön(det sociala) inte behöver utesluta varann, utan existerar i växlande samtidighet, som bandets ytter och innersida.

Pia Bergström- Edwards
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet