Aftonbladet
Dagens namn: Finn
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Citatet som kvitto

    Varför citerar vi? Hur citerar vi? Den frågan har blivit föremål för en lärd och lättillgänglig framställning av Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria. Hans bok har ett citat som titel: Förlåt jag blott citerar (Nya Doxa). Svante Nordin följer citatets historia från antiken fram till kulturrevolutionen, när citerandet antog sin mest groteska gestalt. Man ansåg att man till och med kunde bota svåra sjukdomar med Mao-citat.

 

    Citatet har haft olika uppgifter under seklernas gång. Det har gett auktoritet åt en framställning. Det tydligaste exemplet är Bibeln. Citatet har varit en samtalspartner, som hos Montaigne, eller en retorisk utsmyckning, som hos Kellgren. Ytterst är allt mänskligt språk citat; vi använder orden på ett sätt som andra har använt dem. Citaten knyter samman oss i en gemenskap över sek-ler och gränser - de är kultursignaler, till exempel citat av Shakespeare och Goethe.

 

    Men de kan också ha gett oss blick för sådant som vi annars inte sett. Då är citatet, säger Svante Nordin, ett erkännande av ett beroende, en avbetalning av en intellektuell skuld.

Svante Nordin har med denna bok visat vad varje vetenskapsman bör kunna: ge en kortfattad, korrekt och intresseväckande framställning av vad han funnit.

Christian Braw
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet