Aftonbladet
Dagens namn: Severin, Sören
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Skulle bin Ladin varna innan han slog till?

    Veckans tv-program Vetenskapens värld var amerikanskt och handlade om ”TERRORNS SUPERVAPEN – MJÄLTBRAND”. I programmet påstods att mjältbrandsattacken mot politiker och journalister i USA i oktober 2001 kunde härröra från bin Ladin. Påståendet är helt befängt och ägnad att skrämma vanligt folk. Den så kallade terrorattacken resulterade bland annat i 60 000 falska hotbrev i USA.

 

    Fakta är följande: Redan den 9 november 2001 skickade FBI ut en profil av gärningsmannen som beskrev honom som en amerikansk terrorist, med vetenskaplig bakgrund och kunnig på laboratorieteknik. En månad senare angrep professorn Barbara Hatch Rosenberg FBI för att sabotera fallet. Hon är ordförande för amerikans-ka vetenskapsmäns arbetsgrupp rörande biologiska vapen. Rosenberg skrev att profilen av den inhemska terroristen var mycket mer exakt. DNA-analysen av mjältbrandssporerna visade nämligen att bakterien var den välkända Ames–strain som ursprungligen kom från det amerikans-ka vapenlaboratoriet, Fort Detrick (som fått sina första mjältbrandssporer från japanska krigsförbrytare).

 

    Enbart 15 amerikanska laboratorier i hela världen hade denna bakterie. Innehållet i fem brev hade dessutom förvandlats till ett dödligt vapen genom att renas på ett sätt som bara kan göras på 4 amerikanska laboratorier i hela världen. Sporerna hade behandlats med kisel och gjorts till mycket små partiklar: ett aerosol.

Rosenberg ansåg att det var rent båg att undersöka 32 000 amerikanska biokemister, eftersom terroristen lämnat så exakta spår både i sina varningsbrev och med sin synnerligen avancerade produkt. Man hade kunnat nöja sig med att undersöka en krets på 600. (Skulle bin Ladin varna människor innan han slog till?)

Elisa Harris, Nationella säkerhetsrådet, ansåg med anledning av FBI:s omfattande undersökning: ”Jag tror att de flesta av oss blev överraskade av att det fortfarande fanns så många amerikanska biovapenprogram.”

Rosenberg uttryckte i sin tur sin stora besvikelse över att USA inte för ett år sedan hade ratificerat den internationella konventionen om att bannlysa biovapenutvecklingen.

 

    Vetenskapens värld har förut helt okritiskt visat amerikanska vapenprogram, med nya vapen som bland annat innehöll utarmad uran. Är det inte dags att informera sig om de enklaste fakta, innan man skrämmer svenska befolkningen?

Maj Wechselmann
SENASTE NYTT
Om Aftonbladet