Aftonbladet
Dagens namn: Lukas
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Som man frågar får man svar

Mats Skogkär synar en rapport från Integrationsverket

    I det offentliga samtalet tas det för givet att motståndare till invandringen och det mångkulturella samhället ljuger ohämmat.

Av detta följer, om inte uttalat så åtminstone underförstått, att den ”goda” sidan i debatten håller sig till sanningen.

Det är därför upplysande, men knappast upplyftande, att se hur Integrationsverket och dess chef, Andreas Carlgren, trixar med rapporten Integrationsbarometer 2001.

Rapporten presenterades av Andreas Carlgren på Dagens Nyheters debattsida den 7 juli. Där skriver Carlgren att 3 079 personer ”fick” svara på frågorna i den enkät rapporten bygger på. Men så är det inte. 6 000 personer ”fick” svara – så många skickades enkäten ut till. 3 079 personer svarade. 2 961 gjorde det inte.

 

    Carlgren döljer på så sätt ett för rapportens tillförlitlighet avgörande faktum: bortfallet var hela 49 procent. Varannan tillfrågad svarade inte.

Tittar man närmare på undersökningen växer misstanken att den är medvetet riggad för att ge önskat resultat. De tre inledande frågorna har tre svarsalternativ, ”Ja, absolut”, ”Ja, kanske” samt ”Nej”. Det finns alltså två ja-alternativ och ett nej, vilket bör innebära att det blir fler positiva svar än om det funnits lika många ja- och nej-alternativ.

Större delen av undersökningen består av ett antal påståenden som svarspersonerna får ta ställning till genom att ange om de tycker att dessa stämmer ”helt och hållet”, ”ganska bra”, ”ganska dåligt” eller ”inte alls”.

 

    Carlgrens huvudtes är att undersökningen visar att ”en majoritet av befolkningen är övertygad om fördelarna med Sverige som ett mångfaldssamhälle”. Detta grundar han på svaren på två av frågorna i enkäten, nämligen: ”Det är bra för Sverige att människor från olika kulturer blandas med varandra” samt ”Invandrare kan komma in i samhället och samtidigt behålla sina traditioner”.

Notera ordvalet: ”övertygad”. Enligt Carlgren är nämligen även de som tycker att dessa påståenden ”stämmer ganska bra” (52 respektive 50 procent) övertygade. Övertygade kan möjligen de 23 respektive 19 procent anses vara som tycker att påståendena stämmer ”helt och hållet”. Men 23 procent är ingen majoritet.

 

    Ett annat påstående de svarande får ta ställning till är: ”Vi bör inte släppa in fler invandrare i Sverige”.

Enligt undersökningen är det 14 procent som instämmer helt och hållet i detta medan ytterligare 22 procent anser att det stämmer ”ganska bra”. Om vi ska anamma Carlgrens sätt att tolka statistik innebär det att 36 procent av befolkningen är ”övertygade” om att gränserna bör stängas. Hur troligt är det med tanke på att inte ens sverigedemokraterna eller nationaldemokraterna vill stoppa invandringen helt och hållet?

 

    ”Väljarna kan och är beredda att ta del av en kvalificerad debatt om hur vi möjliggör för Sverige att växa med integration och mångfald”, skriver Carlgren.

Ordvalet är intressant. Väljarna ska ”ta del av” debatten, inte ”delta i”. I Integrationsverkets värld har medborgarna degraderats till åskådare. Det avslöjar en märklig demokratisyn – och förklarar samtidigt dribblandet med statistiken: det är inte det ärliga, demokratiska samtalet man är ute efter.

 

 

Mats Skogkär , Frilansjournalist
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet