ÅSIKT

Voodoo i Vattenfall

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Rosengren - en zombie?

"Separation och lagring av koldioxid är ett område som kan få stor betydelse för att begränsa utsläppen av växthusgaser vid användning av fossila bränslen" skriver Vattenfall i sin årsredovisning för 2001.

Visst! Allt som krävs är att man

1) fångar in några 10 000-tal kubikkilometer av gasen ifråga från kolkraftverkens skorstenar

2) komprimerar den

3) skickar den vidare i rör några hundra kilometer

4) till en lämplig slutförvaringsplats, till exempel" hmm" ja kort sagt någonstans där man är absolut säker att det håller sig på plats i några miljarder år.

Ekonomiskt rimligt? Tekniskt möjligt? Politiskt genomförbart? Miljömässigt ansvarsfullt?

Det tror naturligtvis inte Vattenfalls chefer på. Men däremot kan man - om denna "lösning" presenteras lagom luddigt - hålla på och utreda och utreda, medan man fortsätter att släppa ut enorma mängder koldioxid.

Det är alltså ren besvärjelse. Voodoo.

Så där snackade inte Vattenfall förr. Men det var innan de etablerade sig i brunkolsbranschen i Tyskland.

2001 släppte Vattenfall enligt sin miljöredovisning ut 79,3 miljoner ton koldioxid, varav 72 miljoner i de nyförvärvade tyska anläggningarna och 7 i de polska.

Detta ska jämföras med att hela Sverige år 2001 släppte ut cirka 56 miljoner ton. Vattenfall, som är ett helstatligt företag och som enligt dess ägare Näringsdepartementets chef Björn Rosengren är ett viktigt instrument i "energiomställningen", står alltså för inte mindre än 141 procent av de svenska utsläppen.

Energiomställning från vadå till vadå? kan man fråga sig. Inte från kärnkraft i alla fall, eftersom Vattenfall köpt mer kärnkraft i Tyskland än vad som avvecklats i Sverige.

Inte från kol, uppenbarligen.

Med sina mångdubblade koldioxidutsläpp kan Vattenfall sannerligen behöva lite voodoo om "separation och lagring", även om det måste vara förnedrande för företagets alla tekniker, ekonomer och vetenskapsmän.

Gör Vattenfall detta för snöd vinning?

Svaret är nej. Efter de stora uppköpen av skitig kraft i Tyskland och Polen har Vattenfall fått sänkt betyg av kreditvärderingsinstituten. De har alltså betalat för mycket

Gör Vattenfall detta för att direktörernas enda strategiska idé är fullständig världserövring och för att ägaren (Rosengren) låter dem härja fritt?

Kan Vattenfalls voodoo rent av förklaras av att Rosengren är en zombie, "en person som enligt voodoo fråntagits sin själ och vars själlösa kropp brukas som slav", enligt Nationalencyklopedin?

Jag vet inte. Nog låter det lite konstigt. Men kom med en plausiblare förklaring den som kan!

Fredrik Lundberg , Vetenskapsjournalist

ARTIKELN HANDLAR OM