ÅSIKT

Prisgiven litteratur

Håkan Jaensson om Astrid Lindgren-priset

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: AP
Vad skulle Astrid tyckt?

■ ■ Kan man ha något emot att regeringen instiftar ett litteraturpris till Astrid Lindgrens minne, 5 miljoner kronor som ska delas ut vid en årlig ceremoni på försommaren varje år?

Ja, faktiskt.

Priset, som borde vara till inte bara för att höja Sveriges utan även barnlitteraturens status, visar i själva verket hur underordnad den genren ännu är, till och med i Marita Ulvskogs salonger.

Vore det allvar skulle detta litteraturpris självklart enbart kunna ges till författare - inte till organisationer som, hur vällovligt det än är, arbetar för att främja de yngres läsande "i vid mening".

Vore det allvar skulle det vara uteslutet att, som kulturdepartementet gör, lägga till en rad om att "Priset ska även ha en dimension av att på global nivå främja barns rättigheter".

Den som skriver för barn tvingas konkurrera om ett litteraturpris med Läsfrämjandet, Bris eller FN:s barnfond - och avkrävs dessutom någon form av budskap som ska passa i högtidstalen.

Sådant drabbar aldrig "vuxenförfattare".

Regeringens Astrid Lindgren-pris kan säkert fungera som uppmuntran till allmänt goda människor och som ett exportfrämjande Sverigejippo.

Men som ett erkännande av barnlitteraturens värde?

Håkan Jaensson