Aftonbladet
Dagens namn: Lukas
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Börja här!

Nils Granberg läser tionde och sista delen av Historien om Sverige

Historia

Herman Lindqvist

FRÅN ISTID TILL FRAMTID

Norstedts

    Tionde volymen av Herman Lindqvists stora verk Historien om Sverige är betitlad Från istid till framtid. Det är en sammanfattning på drygt sjuhundra sidor av de föregående nio böckerna i serien.

Man kan säga att det också är en jubileumsbok eftersom det är tio år sen skrivarprojektet sjösattes. En diger lunta om året, det är inte fy skam. Att många fackhistoriker gnällt i olika tonlägen under tiden har varit förutsägbart och ofrånkomligt. Det gnälls alltid på historiker som inte hör till det akademiska skrået.

Har man inte läst de

tidigare böckerna är det ett gott tips att börja med denna nya bok. Lindqvists framställning är komprimerad men ändå lättläst och populärt hållen. Det är folkbildning i god mening.

Han tar sig snabbt fram över istiden och några tusen år därefter. Det är som snabba skär på långfärdsskridskor. Först vid 1500-talet saktar han in, för det är då konturerna till Sverige blir synliga.

 

    Att Lindqvist ägnar stor uppmärksamhet åt 1600-talet är lätt att förstå. Det var stormaktstiden, ämbetsverken skapades, folkbokföring infördes och landet delades in i län. Ämbetsmännen klev fram som maktfaktorer.

Jag har svårare att förstå författarens faiblesse för Gustav II Adolf. Återigen understryker Lindqvist att kungen verkligen bör kallas för Gustav Adolf den store. Men den trinde Gustav väger i mitt tycker lätt mot den magre och kloke Karl XI som höll adeln i schack.

De senaste 150 åren ägnar Lindqvist rejält utrymme. Han ger en föredömligt klar framställning av fackföreningsrörelsens och arbetarrörelsens framväxt och visar hur dessa rörelser drev fram den allmänna rösträtten och de demokratiska reformerna.

 

    Fast ordet ”framtid” finns i boktiteln så sätter Lindqvist punkt för sin framställning nånstans i 1950-talet: ”Tuggummituggande joggade svenska folket in i den amerikanska drömmen med ungdomskult, framgångsdyrkan och prylraseri.”

Man känner igen sig. Och joggar vidare.

 

 

 

 

 

Nils Granberg
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet