Aftonbladet
Dagens namn: Marika, Marita
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Fascismens vägröjare

Jan Myrdal om ett farligt "civilkurage"

Inför valet i Sverige för en månad sedan vägrade några brevbärare i Mölndal att dela ut valmaterial för partier de fann olämpliga. För detta tilldelades de lördagen den 12 oktober SAC-Syndikalisternas Civilkuragepris.

Dessa brevbärare visade inte prov på civilkurage. Deras handlande var sådant att det måste leda till påföljder för dem. Vilka, det är för postens jurister att undersöka och sedan offentligen redovisa. De för valmaterialsundertryckandet ansvariga tjänstemännen kan ha vilseletts och handlat av oförstånd - vilket bör tas med i beräkningen när det gäller påföljden. Men någon rätt att med hänvisning till de skyldigas eventuellt politiskt korrekta uppsåt se genom fingrarna med valmaterialsundertryckandet i Mölndal har postens ledning icke.

    Yttrandefrihet, tryckfrihet, församlingsfrihet är inte allmänna och vackra fraser att ta till i högtidstal. De är grundläggande. Grundläggande är också att de gäller just motståndares rätt att yttra sig, att offentliggöra sina ord och att samla sig till möten och demonstrationer för sina åsikter.

De på vänsterkanten - från liberaler till kommunister - som vill ha auktoriteters teoretiska motivering för detta kan läsa Karl Marx och/eller John Stuart Mill.

Den som vill lära av historien kan undersöka vad följden blev av de tillsynes välmenade förbuden mot krigspropaganda, rasism och chauvinism i Jugoslavien och Sovjetunionen.

SAC-Syndikalisternas handlande när det gäller att undertrycka valmaterial är typiskt för hur större delen av det som nu kallar sig vänster uppträder. AFA och liknande grupperingar söker begränsa och omintetgöra motståndares församlingsfrihet. Grupper sådana som PEN-klubben vill i demokratins namn "förbjuda lögnen". Olika påtryckare - feminister, homosexuella, företrädare för religiösa eller etniska grupper - kämpar därtill för att lagstiftningsvägen förbjuda yttranden eller bilder de finner olämpliga.

 

De har redan lyckats så bra att även gester och symboler (även sådana som i andra kulturer är heliga) har straffbelagts. Den föreslagna svenska grundlagsförändringen om yttranden rörande sexuell "läggning" (att i grundlagstext slå fast att sexuellt beteende är genetiskt bestämt - läggning - och inte betingat är i sig uppseendeväckande) gör det straffbart för troende att ta Bibelns och Koranens ord som riktningsgivande i sitt predikande.

Den administrativa statshöger som styr EU har nu - med slappt stöd från de välbetalda parlamentariker vilka fick sina poster med vänsterröster - skrivit ihop sig om en lagtolkning enligt vilken den ansvarige utgivare som tillåter oss att skriva om Berlusconi som vi i skydd av svensk tryckfrihet brukar skriva om denne - genom lagfiffel - odömde man skall kunna dömas i Sverige enligt italienska lagar vilka skräddarsytts att skydda korrupta italienska statsmän. Den som i egen bok skriver så som jag har skrivit om den tyska staten och dess höga ämbetsmän skall nu enligt tysk lag dömas för Staatsverleumdung i svensk domstol.

 

Så skyddas ett vacklande marknadsekonomiskt samhällssystem. Blir motsättningarna svårare, då räcker inte auktoritära lagar, då skyddar sig marknadsekonomin med fascism.

Vad vi kan belägga från nittonhundratjugotal och nittonhundratrettiotal i Europa är att om yttrandefriheten, tryckfriheten och församlingsfriheten inskränks då har folket sedan inget skydd mot fascismen även om det som kallar sig vänster stått i gathörnen och ropat: "Slå fascisten där du ser honom."

    I ett läge då inte bara SAC-Syndikalisterna och AFA utan större delen av den officiella och politiskt korrekta vänstern i verkligheten fungerar som fascismens vägröjare bör man därför ta strid just för motståndarnas friheter - även om man av dessa de politiskt korrekta skälls för fascistförsvarare, pedofilvän, antisemitvän och homofob!

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet