ÅSIKT

Kriminalvården vill störa mobilsamtal

Fångar fortsätter begå brott med hjälp av insmugglade telefoner

KULTUR

Kriminalvårdsstyrelsen vill kunna störa ut insmugglade mobiltelefoner på fängelserna.

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Men det är olagligt eftersom bara försvaret har tillstånd att använda störsändare och en lagändring verkar avlägsen.

Insmugglade mobiltelefoner på fängelserna är ett viktigt verktyg för fångar som vill fortsätta att begå brott. Eftersom radiotrafik anses vara en så pass samhällsviktig funktion får bara försvarsmakten använda sig av, och inneha så kallad störutrustning. Varken polis eller kriminalvård har rätt att störa telefontrafik oavsett hur goda skäl som anges.

Kriminalvårdsstyrelsen vill trots allt att regeringen ändrar en förordning i lagen om radiokommunikation så att fängelserna ska kunna slå ut mobiltelefontrafiken, skriver Svenska Dagbladet.

Stör även andra

Men det inte en helt enkelt fråga, anser Bo Bergner chef för den tekniska avdelningen vid Post- och telestyrelsen som reglerar radio och telefontrafiken i Sverige.

- Att störa viss teletrafik kan få allvarliga konsekvenser om annan radiotrafik mellan viktiga samhällsfunktioner samtidigt störs. Dessutom är det tekniskt komplicerat att bara slå ut vissa telefoner inom ett område. Man kan ju anta att kommunikationen inom och i närheten av anstalterna måste kunna fungera, säger han till TT.

Bo Bergner är inte motståndare till en lagändring i sig, men anser att man i första hand ska hitta andra lösningar.

- Det finns utrustning som till exempel indikerar att en telefon är påslagen inom ett visst område och sådana finns inga hinder att använda, säger han.

Annan teknik

Christer Isaksson, säkerhetsansvarig på Kriminalvårdsstyrelsen är övertygad om att det är tekniskt möjligt att lösa frågan.

- Det finns teknik för att skärma av så att ingen utanför murarna påverkas. Vi kan bygga störsändare som slår ut all illegal mobiltrafik inne på anstalterna. Bara samtal från förprogrammerade nummer släpps igenom, säger han till Svenska Dagbladet.

Nils Cederstierna, chef för justitiedepartementets kriminalpolitiska enhet, säger att departementet väntar på att Kriminalvårdsstyrelsen ska precisera hur den vill störa mobiltrafiken innan man tittar närmare på lagen.

TT