ÅSIKT

Sierska eller satkärring?

Göran Hägg fascineras av EU-helgonet Birgitta

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Träskulptur av heliga Birgitta från omkring 1430.

Ända sedan hennes livstid har omdömena om Sveriges och numera även Europas speciella skyddshelgon gått isär. Men vad vi än tycker och tror förblir hon en fascinerande figur. Om ingen annan medeltida svensk vet vi så mycket, och om ingen annan har så mycket skrivits.

Nu senast är det latinprofessorn och tv-personligheten Birger Bergh som lagom till 700-årsjubileet av helgonets födelse utgivit den vackert illustrerade biografin Heliga Birgitta - Åttabarnsmor och profet.

Några verkliga nyheter i ämnet har knappast kommit fram sen kanonisationsprocessen 1391. Det finns redan utmärkta biografier av Sven Stolpe och Hans Furuhagen. Men Bergh hävdar sig väl i det lysande sällskapet. Han skriver ovanligt underhållande och elegant för att vara svensk humanist.

Det är helgonkarriären som skildras, knappast Birgittas liv före utkorelsen eller hennes ingrepp i politiken. Inte heller spelet kring hennes helighet efter döden - som väl kan sägas pågå än i våra dagar med påvens smarta drag att göra henne till en sorts EU-helgon. Hållningen är inledningsvis än mer försvarande än hos Stolpe. Men som hos nästan alla som velat hylla Birgitta går legenden ändå snart över i milt raljerande kåseri. Hämndlystnaden och egennyttan i uppenbarelserna kommer fram: "Det hela har onekligen drag av tjuvnyp från en förorättad." Eller, inför en bild av en munk som torteras infernaliskt i helvetet: "Man förstår att munken i livstiden måtte ha förargat Birgitta på något sätt." Bristen på sovring och självdistans i texterna påtalas.

Utförligare än i jämförbara verk citeras även de läskigaste synerna, till exempel drottning Johanna av Neapel nedsmetad med sperma och bajs. Men också sådant som den vackra visionen av jungfru Marias smärtfria förlossning.

Både sierska och satkärring verkar det. Och omåttligt fascinerande i båda rollerna.

biografi

Göran Hägg