Aftonbladet
Dagens namn: Gudrun, Rune
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Kraft och vemod

    Torsten Renqvist tillhör oss. På något egendomligt vis tillhör han oss i sin blandning av kraft och vemod; han har varit med länge och han har arbetat i de flesta material.

År 2000 mottog han ur kungens hand Sergelpriset. Motiveringen tog fasta på det nyskapande inom en "uråldrig tradition och det sänder en sinnlig knorr in i framtiden".

Nu kan vi läsa mer om, men också av Renqvist. I Mailis Stensman nya bok, ovanligt rik på illustrationer och dagboksanteckningar, upprättas en sorts kronologi över Renqvists konstnärskap.

    Numera kopplar man Torsten Renqvist till hans skulpturer, men han har också varit verksam som målare och grafiker. En av hans tidiga målningar, Sju berg från 1952 är med i boken: "Min målning Sju berg är ett minne av ett grönmurrigt bakgrundslandskap av Cranach samtidigt som jag var noga med att räkna de terrängformer jag såg från berget ovanför Konsum i Gerlesborg, sydöster ut mot Bottnafjordens inre del."

Mycket längre fram i tiden, 1998, arbetar Renqvist med en skulptur av Karl Xll. En liten dansande gubbe. Det är verkligen kungen, Renqvist har använt sig av den autentiska dödsmasken som han fått i gåva av stuckatören Domenico Inganni: "Jag bestämde mig för att ge en egen tolkning av Karl Xll som i början hade en ironisk underton", skriver Renqvist. "Men ju mer jag arbetade och fördjupade mig i formen desto mer ökade ömheten för själva objektet och mycket av det som var tänkt att understryka ironi höggs ner och ändrade karaktär. Det blev en skulptur istället för en ironi."

Anders Paulrud
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet