Aftonbladet
Dagens namn: Sibylla
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Videovåld på italienska

    I den italienska staden Cosenza sitter en av No Global-rörelsens ledargestalter, Francesco Caruso, häktad, misstänkt för "subversiva förbindelser och konspiration mot Staten", en lag som för övrigt bär Mussolinis signatur.

Ett av bevisen för den konspirativa verksamheten utgörs av den manual för juridiskt självförsvar som Caruso varit med om att sprida till aktivister, samt bandupptagningar av telefonsamtal där Caruso bland annat uppmanar till "en hård konfrontation för att ifrågasätta systemet".

Medvetna om att detta är klent underlag för att framställa Caruso som blodtörstig demon i Stavrogins efterföljd, har åklagarämbetet valt att satsa stenhårt på en videoupptagning från konfrontationerna mellan polis och demonstranter i samband med Global Forum i Neapel.

 

    I en intervju från häktet (La Repubblica 21/11) rekommenderar Caruso sina vedersakare att kolla in Mat-rix för att se hur det går till att en gång för alla byta ut verkligheten mot bilden.

Carusos bittra ironier innehåller något ytterst intressant, för till skillnad från kollegorna i Göteborg har polis och åklagare här avstått från att manipulera videon, en metod som ju utgår från det otidsenliga antagandet att verkligheten föregår beskrivningen av den, för att i stället gå direkt till tolkningen av skeendet: poliserna flyr framåt och demonstranterna anfaller baklänges, varför vi också kan dra den ofrånkomliga slutsatsen att det sedan var demonstranterna som arresterade och sedan misshandlade poliserna i kasernerna dit de fört sina skräckslagna offer.

 

    Frågan blir då om repressionen av No Global-rörelsen med detta åtal gått in i en postmodern fas, där rättskipningen undan för undan kommer att anta det akademiska seminariets former, en utveckling som också skulle innebära en gigantisk nedskärning av statens utgifter, eller om det är första steget mot en avreglering av rättsapparaten.

 

    Åtalet mot Francesco Caruso är en skamfläck, men om det följs av tillräckligt många med samma substans och samma grundprincip - det vill säga att man är skyldig eftersom motsatsen inte låter sig bevisas - är skamfläcken inte längre en fläck och då inte heller en skam.

Ragnar Strömberg
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet