Aftonbladet
Dagens namn: Severin, Sören
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Kanske är socialismen redan här

    Den tidvis så livaktiga diskussionen om att vi borde införa socialism har förbytts i en total tystnad under senare decennier. Varför?

Jag kan ju ha fel men jag tror att socialismen försvann för att det råder allvarliga demokratibrister i samhället. Ja, jag tänker väl att socialismen är demokratin förverkligad.

Jag tänker ungefär så här: Socialism innebär att samhället bestämmer över sig självt, vilket betyder samma sak som demokrati, eftersom demokrati betyder att folket bestämmer. Att folket bestämmer förutsätter att makten är jämlikt spridd bland medborgarna. Den jämlikt fördelade makten består i huvudsak i rätten att bilda opinion, rätten att organisera sig i föreningar och rätten att rösta i angelägenheter som medborgarna själva väljer att betrakta som gemensamma. Det vill säga ungefär det som står i den svenska grundlagen.

 

    Ett sådant samhällsskick är emellertid inte förverkligat - och därför har vi heller ingen socialism. Varför? Jo, därför att makten inte är jämlikt spridd på det här sättet. En liten grupp - vi kan kalla dem kapitalägarna - är så förmögna och inflytelserika att de, särskilt när de organiserar sig, har ett astronomiskt mycket större inflytande över beslutsfattandet än medborgare i allmänhet. Via investeringsbeslut kan de forma ödet för hela regioner. De kan ställa krav på regering och riksdag via hotet att investera någon annanstans. De kan påverka regering och riksdag genom att anställa lobbyister. De kan forma opinionen genom att äga massmedier och genom att starta andra företag som har till uppgift att forma opinionen i en viss riktning. Rullar man i väg en miljard åt ett visst håll kan man naturligtvis påverka mycket mer än någon som bara har sin röst.

 

    Min enkla tanke är att det är den här lilla och mycket mäktiga gruppen som har motat bort socialismen från dagordningen. Skälet är uppenbart och möjligt att tolka i termer av välförstått egenintresse. Vore makten jämlikt spridd skulle den här gruppen förlora mycket av sitt ekonomiska och politiska inflytande, något som man kan anta att den vill undvika.

Alternativet till den här idén jag har är att det inte alls är den här lilla gruppen kapitalägare som motat bort socialismen från dagordningen. Att det i stället är folket - eller åtminstone dess majoritet - som har önskat detta alldeles oberoende av de påtryckningar i denna riktning som den lilla inflytelserika gruppen har utövat.

 

    Kanske man kunde göra ett socialt experiment för att se om jag har rätt eller fel. Vi skulle kunna genomföra demokratin - det vill säga sprida makten någorlunda jämnt i samhället - och sen se vad som hände. Om folket då - eller snarare dess majoritet - återinför den här ordningen där en liten grupp har ett enormt mycket större inflytande i samhället än andra medborgare - ja, i så fall har jag fel. I så fall kan man säga att den lilla gruppen kapitalägare har fått ett mycket fint och maktpåliggande uppdrag av folket, att folket delegerat sin makt till denna grupp. Ja, i så fall vore det ju helt enkelt fel att säga att socialismen försvunnit, för i så fall vore den ju här.

Tomas Lappalainen
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet