Aftonbladet
Dagens namn: Severin, Sören
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Poetens dröm om stenåldern

    Konst och vetenskap närmar sig varandra. Konsten "undersöker" och "fors-kar" - de absolut vanligaste orden i samtida konstkritik - och så den bugar sig för vetenskapen! Universiteten och museerna knyter konsten till sig för att få lite pli på den och göra den nyttig. Man lånar status av varandra. Symbiosen är ofta dubiös men lika ofta fruktbar.

Poeten Niklas Törnlund har arbetat tillsammans med arkeologerna kring fynden från sten-åldersbosättningen i skånska Tågerup. En del av hans dikter ingår i den fasta utställningen kring denna magnifika fyndplats på Landskrona museum, och de presenteras alla i Under dagens land, en utställningskatalog som försöker bli diktsamling men som egentligen bara lyckas se ut som en reklambroschyr. Skit i det - det är en fin liten bok med varsamma inlevelseförsök i det alldeles främmande.

 

    Niklas Törnlund försöker inte överbrygga eller omintetgöra det mångtusenåriga avståndet. Han vill skapa ett nu och ett du ur de fint ornamenterade fynden och de svårtolkade jordlagren. Denna stenålderskultur får behålla sin gåtfullhet, men den får en röst som arkeologin inte kan ge den.

"Under gatstenarna sandstranden" sa Rousseaus ättlingar i Paris 1968. Niklas Törnlund drömmer inte om den vita tomma stranden utan om ett befolkat då, ett mänskligt liv femtusen år under fötterna, under dagens land. Jag tror vi måste ha alla de där åren under oss för att kunna gå stadigt på dagens gator. Utan historiens röster faller vi isär.

Magnus Ringgren
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet