ÅSIKT

Lugn! Det ni gav ska aldrig säljas!

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Jan Myrdal undrar i Aftonbladet av den 9 januari hur det ska gå med den samling kinesiska affischer som Gun Kessle och han skänkt till Etnografiska museet. "Jag kan numera tänka mig att en framtida museiledning menar att det borde räcka med att ha kvar det hund-ratal affischer som ställdes ut i Stockholm och Köpenhamn och det hundratal som ställdes ut i Göteborg och Härnösand. De övriga åttahundra tar ju bara plats. De kunde säljas på auktion i London och för pengarna kunde man anställa någon nyutbildad och pigg allmänintresserad utställningsformgivare."

Som nytillträdd chef vid Etnografiska museet vill jag kort och gott säga: Nej! Någon sådant kan jag inte tänka mig! Här ska inte säljas några affischer, och inte heller något annat ur museets samlingar. Inte för att täcka hål i budgeten, inte för att klara hyran och inte för några andra syften. Här ska heller inte rensas eller kasseras.

Det material som i olika tider insamlats, donerats eller på annat sätt anskaffats till museet stannar här. Det ingår därmed i de samlingar som ägs av oss alla och vårdas av Etnografiska museet inom Statens museer för världskultur. Det kan lånas ut eller deponeras till andra institutioner där säkerheten kan garanteras, det kan ingå i vand-ringsutställningar eller användas för andra sammanhang. Men det kan inte avyttras eller kastas. Det ska finnas kvar för att till exempel utgöra underlag för forskning kring "den materiella kulturen i dåtidens Kina" (som Myrdal avsett), för att visa hur dagens och gårdagens resenärer mött världen, för att göra utställningar och god programverksamhet, för att skapa nyfikenhet och kunskapslängtan.

Museernas material har insamlats för att det har kulturhistorisk relevans och hjälper oss att förstå samhällelig förändring. I en tid av folkvandringar, kulturmöten och vapenskrammel behöver vi kunskaper, insikter, dialoger. Då behöver vi mer än någonsin museer, som förmår förklara, fördjupa och ge perspektiv. Och till det krävs de säkrade samlingarna, sakkunskap och fantasi.

Men samlingarnas värde på varumarknaden är relevant bara när det gäller försäkringsfrågor och liknande. Statliga museisamlingar är ingen antikshop.

Anders Björklund , museichef

ARTIKELN HANDLAR OM