ÅSIKT

Mindre känt

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Hjalmar Bergman (1883– 1931) hör till giganterna i den svenska litteraturen. En lång rad romaner och pjäser hör till den svenska kulturens ”kanon”: Markurells i Wadköping, Herr von Hancken, Farmor och Vår herre, Chefen fru Ingeborg, Hans nåds testamente etc.

Mindre känt är att han 1916 under pseudonymen Holger Brate gav ut detektivromanen Falska papper. Den handlar om ekonomiskt skumrask och oegentligheter inom borgerskapet och har av vissa tolkats som ett förtäckt fadermord.

Gunder Andersson