ÅSIKT

Bland fragment av det förflutna

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: ULLA MONTAN
Gabriela Melinescu.

Författare som i ungdomen emigrerat och etablerat sig i ett nytt land och på ett nytt språk får inte sällan hemlängtan efter några decennier. Inte så att de vill flytta tillbaka till det land där de växte upp men de gör återbesök och nosar omkring i resterna av försvunna barndomskvarter. Sedan återvänder de till den relativa tryggheten i det nya landet och skriver en bok om främlingskap och resonerar om vad som är hemma och borta.

Det här är frågor som berör återvändaren djupt och lockar ofta fram det bästa hos författaren. Theodor Kallifatides och Ildiko Marky har skrivit böcker av den här karaktären, och nu gör Gabriela Melinescu detsamma. Hennes romantitel är också fullkomligt exakt formulerad: Hemma utomlands.

Berättarjaget har idel likheter med författaren. Hon bor sedan många år i Stockholm men är uppvuxen i femtio- och sextiotalens Rumänien. I romanen flyttar hon sig fram och tillbaka mellan uppväxtens där och nutidens här men gör också via ordinarie flyg till Bukarest återbesök bland närvarande fragment av det förflutna. Just det fragmentariska brukar paradoxalt nog vara det sammanhållande kittet i den här sortens romaner eller minnesböcker. Livets besynnerliga stickspår, möten och icke-möten formar sig i koncentriska cirklar kring ett lätt förvirrat centrum, författaren. Det är ingen dum strukturell princip och även om hennes bildspråk ibland kan vackla följer jag med stigande sympati Gabriela Melinescus kryssande mellan tider, människor och miljöer. Kronologin i minnesbilderna är mycket svävande och de ska knappast uppfattas som alltför dokumentärt självbiografiska. Detta är i första hand en inre resa men med konkreta förtecken.

Roman

Lennart Bromander