ÅSIKT

Svar direkt: Skilj på marknad och kapitalism

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Dixelius har helt rätt i att planekonomi skapade byråkrati, svart marknad och oklara ansvarsroller.

Just därför är vi emot den.

Dixelius lösning är den patriarkala kapitalismen. Några ansvarsfulla män som styr utifrån sitt egenintresse och klokskap.

Detta är verkligen att se bakåt. Det är s-myten om den gode kapitalisten – en Bennet, Kamprad eller ”gamle” Wallenberg. Detta är nys. I själva verket bygger företagande på nätverk, samarbete och långsiktighet hos organisationen, inte ägaren. Kamprads roll kan en vald vd lika väl fylla.

Vad Dixelius missar är att kapitalism och marknad inte är samma sak.

Marknader är en institution för att reglera hur varor och tjänster köps och säljs. Kapitalism är en institutionell reglering för att skydda rätten att köpa och sälja företag. Eftersom företag i grunden är ett antal människor är kapitalismen en institution för köp och försäljning av människor.

Vi vill inte som Dixelius skriver ”angripa kapitalismens avigsidor”. Vi vill avskaffa denna rätt att köpa och sälja människor. Det betyder inte som Dixelius påstår att vi vill avskaffa eller inskränka rättssamhället. rättsligt reglerade marknader. Och vi är övertygade om att de kan finnas utan att rätten till att sälja och köpa företag (dvs människor) finns. Att vi vill avskaffa kapitalismen betyder inte heller att vi vill avskaffa företagandet (vi har ett helt kapitel om företagande i Ekonomihandboken). Dixelius argument för kapitalismen är att utan ”ägaransvar”, så tar ingen ansvar. Det här är ett odemokratiskt påstående som inte stämmer med hur företag fungerar. Vi vet att ett gemensamt ansvar kan vara minst lika ansvarsfullt som ett fåtal mäns privata ”ägaransvar”.

Det visar – om inte annat – den ägarstyrda spekulationsekonomins utveckling de sista 25 åren.

Johan Ehrenberg , Sten Ljunggren