ÅSIKT

Författare mot kriget 2

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Günter Grass. Teckning: TULLIO PERICOLI

Med kort varsel lyckades förbundskansler Gerhard Schröder göra sig ledig två timmar för att häromdagen ta emot ett tjugotal kulturarbetare, jurister och kyrkomän. Med författare som Günter Grass och Christa Wolf i spetsen kom gästerna för att förvissa sig om att kanslern menar allvar med sitt nej till ett Irak-krig.

Günter Grass manade för sin del Schröder att låta det passiva motståndet mot kriget övergå i en mer offensiv hållning. De närvarande folkrättsjuristerna påminde om att Tysklands författning förbjuder varje deltagande i ett angreppskrig. Ett internationellt upprop undertecknat av 3 500 konstnärer presenterades också vid mötet.

Schröder höll för det mesta med och lyckades övertyga också den tvivlande Christa Wolf om att han inte tänker vika i frågan. Men han varnade för att låta krigsmotståndet bli till en demonisering av Bush och Blair. Det är den amerikanska militärdoktrinen snarare än enskilda personer som måste bekämpas.

Förbundskanslerns kulturella gäster för nu sin fredskamp vidare genom ett offentligt manifest riktat till Frankrikes och Tysklands regeringschefer.

Torsten Kälvemark

ARTIKELN HANDLAR OM