ÅSIKT

Till fler än konstens unga tjejer

Samhälle: Johanna Gustavsson – FEMALE BONDING

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

n n Hur kommer det sig att det bara är kvinnliga konstnärer som behöver dras med ett könsangivande prefix? Varför hänvisar man aldrig till någon som manlig konstnär? Svaret är enkelt – världen är en stor manskonferens och konsten är en del av världen. Konstnären Johanna Gustavsson har tröttnat på konstvärldens mansförhärligande maktstruktur och har i dagarna gett ut boken Female bonding. Boken, som är en del av hennes examensarbete på Konsthögskolan Valand, är en intervjuserie med fyra samtida konstnärer från olika generationer; Ann Edholm, Annika Eriksson, Annika von Hausswolff och Ulrika Wärmling.

I intervjuerna diskuteras feministiska frågor och strategier. Konstnärernas olika berättelser, erfarenheter och råd visar att det inte finns en gemensam lösning på problemet, utan en rad individuella. Den röda tråden är ändå att man som kvinna ska våga ta plats. Det känns som en självklarhet att rekommendera boken till unga tjejer som vill ge sig in i konsten. Men jag kan tycka det är trist när feminism blir något exklusivt producerat av kvinnor för kvinnor. Minst lika viktigt är att göra det andra könet uppmärksamt på problemen.

n n Boken igenom hänvisas till den herrklubbsdebatt som kom i gång i april 2002, vilken konstkritiker Lars O Ericsson ges äran för att ha startat. I relation till maktens osynliggörande av kvinnor tycker jag det är intressant att jag själv skrev en artikel i Aftonbladet om Liljevalchs absurda kriterier för att inte inkludera kvinnor i sitt utställningsprogram några dagar innan Lars O Ericssons artikel publicerades. Att jag nämner det beror inte på att jag vill roffa åt mig någon förlorad heder. Jag använder det som exempel på vilka man väljer att lyssna på, vilkas ord man för vidare i historieskrivningen och hur svårt det är att bryta samhällets automatiska tänkande.

Fotnot: Boken kan köpas via

[email protected]

Stina Högkvist