ÅSIKT

KFML(r)

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
KULTUR

Förkortningar är svåra om de innehåller många bokstäver. Det är inte enkelt att på rak arm uttala KPML(r) som "Kommunistiska Partiet Marxist Leninisterna Revolutionärerna". Inte heller är det lätt att minnas partiets gamla namn KFML(r) som "Kommunistiska Förbundet Marxist Leninisterna Revolutionärerna". En näve av konsonanter.

Mindre känt är att förkortningen KFML(r) inte bara varit en partisignatur. På 70-talet fanns en lesbisk teatergrupp med samma namn. Den bildades sedan KFML(r):s ledare, Frank Baude, uttalat sig kränkande om homosexuella. Teatergruppen snodde KFML(r) och blev, kort sagt: "Kvinnor Fram Mot Lesbisk Revolution"!