ÅSIKT

Miraklet

SUN AXELSSON om Miraklet i Milano

1 av 2
"Miraklet i Milano".
KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

En mycket kall vinterdag i Milano öppnas portarna till ett barnhem och ensam ut i världen vandrar en liten kille i trettonårsåldern. Toto heter han. Han hälsar glatt på alla han möter men får inget gensvar. Hans nya hem är ödsligheten och likgiltigheten. De fattigas hem är en stenöken och deras nöje är att få se solen eller en skymt av de rika när de sveper in till operan klädda i pälsar och juveler. I trängseln stjäl någon Totos enda ägodel, en gammal väska med kläder. Toto springer ifatt tjuven som är fattigare än han själv och ger honom väskan. Som tack får han dela vännens sovplats, en rishög på ett öde fält där de kalla vindarna möts. Detta är upptakten till Vittorio De Sicas mästerverk Mirak-let i Milano. Budskapet i denna film är lika aktuellt då som nu. De fattigas och utsattas skara växer ju. Cynismen och likgiltigheten bland de rika likaså.

De Sicas film använder allt mänskligt, all gränslös fantasi och humor för att nå medmänniskan och väcka henne. Filmen manar till kamp och uppror. Den visar nya vägar som kan rädda oss. Toto och hans vän samlar de fattiga på det öde fältet och börjar bygga en gigantisk kåkstad av brädlappar och hopp. Alla kastar sig in i äventyret. Här finns den ensamma, den övergivne, den avdankade ballerinan, de kunniga men arbetslösa hantverkarna och de som bara väntar på sin död. Toto reser en stad av verkliga drömmar, mirakler som sker i varje stund; en förtröstan som kan byggas av kärlek och vilja. De Sica rullar ut en matta av hopp för trasiga själar men glömmer inte fienden som alltid väntar i kulisserna. Utan att nämna honom skulle filmen-livet bara vara en lögn.

Byggherrar har skyndat sig att köpa upp all mark där kåkstaden reser sig. De fattiga gör motstånd. När militären sätts in svarar Toto med humor och magi. Generalen drar sin sabel och skriker, "Avanti, Attack"! Men befallning har förvandlats till en operaaria. Det är början på en serie uppbyggliga mirakler, inte drömmar utan verkliga. Nästa militär-

patrull som går till angrepp förses av De Sica med skridskor och trillar hjälplösa omkull på en magisk is.

"Miraklet" är en duva som Totos humoristiska men döda mor skänker honom, ditflugen av himlens budbärare i sista stund innan byggherrarna tar all makt. Sagorna är många i denna film utan slut. När ondskan tycks segra far kåkstadens invånare på kvastar till en annan himmel, en annan jord och verklighet.

Vad är då budskapet? Kanske att inte ge upp, att aldrig sluta att tro på mirakler? Att skapa dem i tankar och verklighet. Att inse att vi tillhör mänskligheten och därför vårda den. Att "Nästan" är du och jag.

Att dessa slitna ord har fötts och vuxit upp i kärlekens starka och sårbara växthus.

Sun Axelsson