ÅSIKT

Hitler

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Det är sedan 1945 känt att Adolf Hitler tog sitt liv i bunkern i Berlin. Innan han själv lämnade denna världen, provade han giftet cyankalium på sin hund Blondi. Hon var en schäfertik, som Hitler drygt tio år tidigare fått i present av Martin Borman. Hitler lät gärna fotografera sig med sin - kanske enda - vän och ägnade mycken uppmärksamhet åt hunden. Det är omvittnat att han under krigsåren, då han befann sig i "Varglyan" i Ostpreussen ofta lekte med Blondi och visade upp hennes kunskaper.

Mindre känt är att en av Blondis kons-ter var att på Hitlers order "sjunga". Faktum är att hunden kunde yla på ett sätt som skulle kunna kallas för "sång". När Blondi på Hitlers kommando ylade, brukade han till sin egen förnöjelse till hunden säga: "Blondi, sjung som Zarah Leander !" Blondi fortsatte till allmän uppsluppenhet då att "sjunga" en oktav lägre.

Carl-Uno Sjöblom