ÅSIKT

Brev, på den tiden

Inger Larssons bok om Svenska medeltidsbrev

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Ett brev betyder så mycket. Man känner till inte mindre än 40.000 brev från svensk medeltid. Till en början mest på latin, sedan i allt högre grad på det folkspråk varur svenskan vuxit fram. Men det är inget chattande och flams av e-postkaraktär. De flesta är kontrakt, domslut, kungliga påbud och dylikt.

En översikt av det väldiga materialet ges i Inger Larssons bok om Svenska medeltidsbrev (Norstedts).

Historien om de svenska medeltidsbreven är historien om hur staten organiseras och hur kulturen långsamt blir skriftlig. Muntliga överenskommelser ersattes med skrivna dokument. Men även det skrivna lästes högt. ”Alla som hör och ser det här brevet ...” är den vanligaste öppningsfrasen.

Larssons bok och umgänget med kärva herrar som Önder av Narunga och Skälvar av Lurtorp och någon gång damer som Ingrid Abjörnsdotter ger mersmak. Nu när inventeringen är över är vi intresserade av innehållet. Vad berättar breven om liv, värderingar och språkets utveckling i gamla tider?

Här finns mycket för en berättarvillig historiker att ta tag i och spekulera kring!

Göran Hägg