ÅSIKT

Josef V Stalin

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Att Josef V Stalin var en samvetslös tyrann och att han dog för 50 år sedan, den 5 mars 1953, är välbekant.

Mindre känt är att han förutom sin politiska aktivitet också hoppade in på lingvistikens område. Sommaren 1950 publicerade Pravda tre långa artiklar under hans namn. De samlades sedan i skriften Marxismen och språkvetenskapens problem.

Stalins teser om språkets relation till samhällets konstruktion blev sedan något som alla sovjetiska språkvetare såg sig tvungna att citera på första sidan i sina skrifter. Och i den trogna satelliten Östtyskland påverkades både det rätts- och statsvetenskapliga studiet av hans lingvistiska djupsinnigheter.

Torsten Kälvemark

ARTIKELN HANDLAR OM