ÅSIKT

Rainer Maria Rilke

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

En av de mest berömda historierna om poetisk ingivelse beskriver hur Rainer Maria Rilke promenerade på en klippig strand vid Adriatiska havet och plötsligt hörde en ängels röst anropa honom ur ovädret. Detta blev upptakten till hans berömda Duinoelegier (1922) i vilka döden och livet är oupplösligt sammanflätade.

Mindre känt är att Rilke 1913 promenerade i ett blommande sommarlandskap och samtalade med Sigmund Freud. Rilke kunde inte njuta av prakten eftersom den var dömd till förgängelse. Freud å sin sida menade att förgängelsen tvärtom ökar skönhetens värde. Kanske bidrog även detta möte till elegiernas tillkomst.