ÅSIKT

Giacomo Leopardi

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Giacomo Leopardi (1798–1837) är Italiens störste lyriker efter renässansen. Älskad för sina bedövande vackra dikter om livets intighet och kärlekens hopplöshet. Ett sjukligt geni, men också ett levnadsöde med tragisk storhet.

Mindre känt är att en av de kvinnor som han ägnade sin hopplösa dyrkan levde mycket långt fram i tiden och uppsöktes av en journalist som undrade varför hon ändå aldrig besvarade den store poetens kärlek. Den gamla damen gjorde en grimas och suckade: ”Puzzava!” Han luktade så illa.

Göran Hägg