ÅSIKT

Jean-Jacques Rousseau

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), fransk radikal tänkare, hävdade att civilisationen hade fördärvat männi-skans ursprungliga godhet och mins-kat hennes frihet. Han skrev bland annat romanen Émile, ou de l'éducation (Emil, eller om uppfostran) där han utvecklar sina idéer om hur man bevarar det ofördärvade barnasinnet. Här rekommenderas amning (av modern) och att barnet får stanna i hennes vård de första fyra åren för att så småningom anförtros åt en privatlärare...

Mindre känt är att alla Rousseaus egna fem barn, som han fick med tjänsteflickan och livspartnern Thérèse Levasseur, lämnades bort till ett hittebarnshem.

ARTIKELN HANDLAR OM